Katarzyna Wiśniewska -nauczyciel rytmiki

Nauczyciel zajęć rytmiczno tanecznych w przedszkolach; Bajkowe Przedszkole, Tęczowe Przedszkole i Przedszkole Bajka. Ukończyłam edukację artystyczną w zakresie sztuki muzyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalność śpiew estradowy oraz prowadzenie zespołów muzycznych - magister sztuki. Na moich zajęciach obowiązuje zasada: „Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa”. Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny takie jak rytm, metrum, tempo, artykulacja, melodia, dynamika.