Kiedy pożar, wielka trwoga,
Na sygnale pędzą szybko
Nie zawsze jest dobra droga,
A ratować trzeba wszystko!
Wczesnym rankiem, późną nocą,
Nie liczy się żadna zmiana
Służą ludziom swą pomocą,
Dzielni „rycerze Floriana!”