Agnieszka Jędrychowska – wychowawca grupy, absolwentka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną.