Niepubliczne Przedszkole „PRZEDSZKOLE SMERF” jest nowoczesnym przedszkolem dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Zostało otwarte 1 września 2018 roku w Niekłaniu Wilelkim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

Przedszkole Smerf baner

Przedszkole prowadzone jest przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju.

Przedszkole posiada wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych Miasta i Gminy Stąporków.

Przedszkole Smerf realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez otwarcie nowego przedszkola na obszarze wiejskim dla 16 dzieci w Niekłaniu Wielkim gmina Stąporków. Organ prowadzący w ramach trwałości projektu zobowiązuje się do utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Dzieci w przedszkolu spędzają ważną część swojego dzieciństwa, dlatego zależy nam, by zapewnić im jak najlepsze warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Troszczymy się zarówno o intelekt, jak i rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny naszych małych przedszkolaków. Uważamy, że bardzo istotne jest zachowanie równowagi miedzy swobodną zabawą, ruchem na świeżym powietrzu i zajęciami edukacyjnymi. Jest dla nas niezwykle ważne, by Państwa pociechy czuły się w przedszkolu komfortowo i bezpiecznie, a czas w nim spędzony był czasem radości i beztroskiej zabawy. Oferta przedszkola opiera się nie tylko na realizacji programowej, ale również wykracza poza nią, proponując dzieciom bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Ponadto przedszkole oferuje dzieciom raz w miesiącu dodatkową atrakcję w postaci teatrzyku, filharmonii, wycieczek, balów itp. W przedszkolu są organizowane przedstawienia dla dziadków i rodziców, jak również Jasełka Bożonarodzeniowe, bale karnawałowe oraz teatrzyki i koncerty zewnętrzne. Nasze przedszkolaki zdobywają wiele nagród w konkursach lokalnych, wojewódzkich jak i ogólnopolskich.

W przedszkolu staramy się zapewnić dzieciom jak najlepszy start w szkole, dlatego oprócz realizacji podstawy programowej ogromną wagę przywiązujemy do umiejętności społecznych oraz kompetencji językowych. Dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych: zajęcia muzyczno-ruchowe; zajęcia taneczne. Przedszkole realizuje zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z Opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.