Agnieszka Wituła - nauczyciel

- wychowawca grupy Tygryski. Ukończyłam UJK Kielce na kierunku pedagogika specjalność rewalidacja z terapią pedagogiczną. Praca nauczyciela jest dla mnie nie tylko zawodem, ale i pasją. Pracuje z dziećmi od wielu  lat. W swojej pracy staram się wykorzystać wszystkie swoje uzdolnienia, zamiłowania oraz wiedze. Ciągle doskonale swój warsztat pracy. Staram się dbać o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale przede wszystkim dostrzegać i zaspokajać ich potrzeby emocjonalne. Nie ma nic cenniejszego niż radość dzieci, dlatego moim celem jest stwarzanie atmosfery pełnej ciepła, radości i poczucia bezpieczeństwa. Praca ta przynosi mi wiele satysfakcji.