Ksenia Kiniorska - nauczyciel

- wychowawca grupy Pszczółki, absolwentka: pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej; edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Z NP. Bajkowe Przedszkole związana od  2013 roku