Ukończyła studia magisterskie na Akademi Świętokrzyskiej w Kielcach  na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogika opiekuńcza i praca socjalna. Następnie kontynuowała naukę na Wszechnicy Świętokrzyskiej na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła wiele kursów oraz uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli.  W pracy z przedszkolakami koncentruje się na odkrywaniu potencjału, jaki kryje się w każdym dziecku. Swoje działania ukierunkowuje na rozwijanie dziecięcych uzdolnień i zainteresowań. Zajęcia prowadzi w przyjaznej atmosferze sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dziecka.