Niepubliczne Przedszkole „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” jest nowoczesnym przedszkolem dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Zostało założone w 2012 roku w Stąporkowie.

Przedszkole prowadzone jest przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i  Rozwoju.

Przedszkole posiada wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych Miasta i Gminy Stąporków.

Bajkowe Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dzieci w przedszkolu spędzają ważną część swojego dzieciństwa, dlatego zależy nam, by zapewnić im jak najlepsze warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Troszczymy się zarówno o intelekt, jak i rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny naszych małych przedszkolaków. Uważamy, że bardzo istotne jest zachowanie równowagi miedzy swobodną zabawą, ruchem na świeżym powietrzu i zajęciami edukacyjnymi.
Jest dla nas niezwykle ważne, by Państwa pociechy czuły się w przedszkolu komfortowo i bezpiecznie, a czas w nim spędzony był czasem radości i beztroskiej zabawy. Oferta przedszkola opiera się nie tylko na realizacji programowej, ale również wykracza poza nią, proponując dzieciom bogatą ofertę zajęć dodatkowych, oraz daje możliwość przygotowania się do biegłego posługiwania się językiem angielskim. Ponadto przedszkole oferuje dzieciom raz w miesiącu dodatkową atrakcję w postaci teatrzyku, filharmonii, wycieczek, balów itp. W przedszkolu są organizowane przedstawienia dla dziadków i rodziców, jak również Jasełka Bożonarodzeniowe, bale karnawałowe oraz teatrzyki i koncerty zewnętrzne. Nasze przedszkolaki zdobywają wiele nagród w konkursach lokalnych, wojewódzkich jak i ogólnopolskich. 

W przedszkolu staramy się zapewnić dzieciom jak najlepszy start w szkole, dlatego oprócz realizacji podstawy programowej ogromną wagę przywiązujemy do umiejętności społecznych oraz kompetencji językowych. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu porozumiewamy się z dziećmi w języku angielskim, traktując go jako drugi język do komunikacji. Oprócz codziennych lekcji języka angielskiego zapewniamy zajęcia z lektorem języka angielskiego. Dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych: zajęcia muzyczno-ruchowe; zajęcia taneczne; indywidualna terapia logopedyczna; zajęcia logopedyczne grupowe; zajęcia z socjoterapeutą/psychologiem. Przedszkole realizuje zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z Opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.