"Gramy Zmysłami"- "Sensoryczne Pudełko", a także późniejsza praca plastyczna - "Malowanie balonami".