Terapia ręki - Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne oraz obręcz barkową, a także plastyczne i grafomotoryczne zabawy usprawniające małą motorykę.