Zabawy „Animal bingo” i „Who took the cookie from the cookie jar?” -  utrwalające nazwy zwierząt w języku angielskim.