INFORMACJA

 

Od dnia 25 maja 2020r. NP Bajkowe Przedszkole w Stąporkowie wznawia swoją  działalność. Jednocześnie zwracamy uwagę, że ryzyko zarażenia wirusem COVID -19 nie minęło.

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z uwagi na ograniczoną liczebność grup, pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Jeśli rodzic podejmie decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, które nie zostało zgłoszone do 13 maja 2020r, prosimy uprzednio dokonać zgłoszenia telefonicznego, mailowego lub u wychowawcy na grupie, w celu zagwarantowania odpowiedniej opieki.

Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia i deklaracji (w zakładce dokumenty) oraz zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid 19 (w zakładce dokumenty).

Dziecko, powyżej 4 roku życia powinno mieć maseczkę w drodze do i z przedszkola, zapewnioną przez rodzica. Na terenie przedszkola nie ma takiego obowiązku zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

W związku z tym, że nie wszystkie dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkola, nadal będzie prowadzona  edukacja zdalna.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom.

Z poważaniem

Iwona Makowska

Aneta Gonciarz